Disobedience är en ny film om nästa fas i klimatrörelsen: modiga aktioner som genomförs vid klimatkrisens frontlinjer på varje kontinent, ledda av vanliga människor som är trötta på fossilbränsleindustrins makt och förorening.

Visningar är planerade runt om i världen med start den 30 april för att stötta den pågående organiseringen för att besegra fossilindustrin.

Klicka här för att delta i en visning